Meclis’e sunuldu: ‘Çoklu maaş’ kolaylığı

İktidarın Meclis’e sunduğu “torba teklif” içerisinde, vergi istisnalarından aflara, “huzur hakkından” ihalelere kadar birçok düzenleme yer alıyor. Oranları artırıp eksiltme konusunda ise iktidara yetki veriliyor.  

  • Teklife göre, yurtdışında verilen hizmetlerden elde edilen kazançlar ülkeye getirilirse vergi indirimi uygulanacak. İndirim oranı yüzde 50’den yüzde 80’e çıkarılacak. 
  • Kamu kurum ve kuruluşlarının yetkili organlarında görev alanlara, cumhurbaşkanınca belirlenecek gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda tespit edilecek tutarda damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın huzur hakkı ödenebilecek.
  • Yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yapılacak projelere ilişkin KDV istisnasının süresi 31 Aralık 2028’e uzatılacak.
  • İktidar özelleştirmeleri artık daha kolay yapabilecek. İhaleler elektronik ortamda yapılabilecek.
  • Finansal sıkıntıda olan işletmelerin borçlarını yeniden yapılandırabilmelerine olanak sağlayan yasa hükmünün uygulama süresi, iki yıl daha uzatılacak. 
  • 1 Ocak 2014 öncesine ait genel sağlık sigortası prim borçları ile gecikme cezası tahsilinden vazgeçilecek. 
  • Teklif ile yurtdışından döviz getirilmesi teşvik ediliyor. İş merkezi yurtdışında bulunan şirketlerin elde edilen kâr payının Türkiye’ye getirilmesi şartıyla kâr paylarının yarısı gelir vergisinden istisna olacak. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir